Targi Review

 

Targi. Al eeuwen wonen de Tuareg in de Sahara regio. De mannen, gesluierd, en de vrouwen, die erg belangrijk zijn, hebben een nomadische levensstijl. Ze wonen in tenten en zijn erg afhankelijk van handel, vee en landbouw. Zout is een belangrijk handelsgoed, maar ook gedroogd vlees en dadels zijn dat. 

In Targi, een tweespelerspel van Andreas Steiger en White Goblin Games, kruip je in de huid van een Tuareg stamleider en probeer je jouw stam zo goed mogelijk te leiden. De speler die zijn dadel, peper en zoutzaakjes het beste op orde heeft zal het spel winnen.

Targi is een zogenaamd workerplacement spel. Een spel waar je mannetjes plaatst op plekken om daar de bijbehorende actie uit te voeren. Maar, in Targi werkt het net iets anders.

Hier bouw je het speelveld op uit kaarten. De buitenrand bestaat uit kaarten met speciale actieplekken erop. Binnenin liggen om en om stamkaarten en goederenkaarten.

Elke speler krijgt drie mannetjes en twee schijfjes in een van de twee spelerskleuren en wat startgoederen in de vorm van dadels, peper en zoutfiches.

De roverpion wordt op de eerste kaart in de buitenrand geplaatst en het spel kan beginnen.

In je beurt plaatst de speler een van zijn of haar mannetjes op en van de kaarten in de buitenrand. Je mag niet op het veld staan waar de rover staat, die beweegt elke ronde een kaartje verder, en ook niet in dezelfde rij of kolom, dus tegenover, een mannetje van jouw tegenstander.

Op een moment dat je een rij van een van jouw mannetjes kruist met de kolom van een ander mannetje in jouw spelerskleur, dan mag je een schijfje plaatsen op de stam- of goederenkaart op het kruispunt, zoals je hieronder kunt zien bij de blauwe speler.

Als iedereen zijn drie mannetjes heeft geplaatst, plus eventueel twee schijfjes erbij, dan begint de startspeler met het uitvoeren van alle acties waar haar schijfjes of mannetjes op staan. In een volgorde naar keuze.

 

De acties bestaan vaak uit het verkrijgen van goederen, via de goederenkaarten of kaarten in de buitenrand, het omzetten van goederen in sieraden, goud of andere goederen en het verkrijgen van stamkaarten.

De stamkaarten zijn van groot belang in Targi. Op de stamkaarten staat een bepaalde illustratie, bijvoorbeeld een oase of een ruiter, die van belang is bij het scoren van punten aan het einde van het spel.

Je kunt, als je de kosten voor de stamkaart betaald hebt, die kaart in jouw tableau neerleggen. Jouw tableau bestaat uit drie rijen van vier stamkaarten. Heb je aan het eind van het spel een rij met allemaal kaarten met dezelfde illustratie erop of juist vier totaal verschillende types in een rij, dan krijg je extra punten.

Stamkaarten zijn op zichzelf ook een aantal sieraden, lees punten, waard. Ze kunnen daarbij ook een speciale eigenschap hebben. Die eigenschap maakt sommige acties in het spel beter of goedkoper, of je mag gelijk iets leuks doen, of je krijgt aan het einde van het spel extra punten als je aan een bepaalde voorwaarde hebt voldaan.

Elke stamkaart die door een speler wordt gepakt wordt vervangen door een goederenkaart en elke goederenkaart die door een speler wordt geactiveerd wordt vervangen door een stamkaart van de trekstapel.

Elke ronde gaat zo. Beide spelers plaatsen hun mannetjes, voeren in volgorde al hun acties uit en dan wordt de rover een plekje met de klok mee opgeschoven. Bereikt de rover een hoek van het speelveld, dan moeten de spelers punten of goederen betalen. Heeft de goede man elke kaart langs de buitenrand gezien, dan is het spel ten einde. Dit is ook het geval als een speler zijn hele tableau, twaalf stamkaarten, heeft volgebouwd.

Aan het einde van het spel wint de speler met de meeste sieraden, de speler met de meeste punten.

 

Zo, dat is dus Targi. Laten we eerst maar even mededelen dat Targi een van mijn favoriete tweespelerspellen is (op dit moment).

Voordat we verder gaan met alles wat ik leuk vind aan het spel, eerst maar even snel wat ik wat minder vind aan het geheel.

Dat is het uiterlijk. Dat vind ik nu niet bepaald aanspreken. Een beetje heel veel bruintinten. Het past misschien perfect bij het thema, maar het wel een erg saaie bedoeling. Ik denk dat weinig mensen, hoewel de voorkant van de doos mij zelf wel aanspreekt, hun hoofd omdraaien als Targi op tafel ligt.

Je moet ze dus een beetje overtuigen. Dat doet het spel zelf gelukkig wel weer. De regels en de spelmechanismen zijn vrij eenvoudig. Haal goederen en zet ze op meerdere manieren om in punten. Direct door sieraden te bemachtigen, te kopen of via de stamkaarten weg.

Die stamkaarten maken dat het spel wat extra diepgang krijgt, omdat je jouw stam via deze kaarten een eigen karakter kunt geven en zo op een net andere manier dan je tegenstander punten kunt gaan scoren.

Een goed tweespelerspel moet ook zorgen dat het spel op het scherpst van de snede wordt gespeeld. Anders wordt het saai. Dat doet Targi zeker, omdat je elkaar goed in de weg kunt zitten met het plaatsen van je mannetjes. Je sluit als het ware rijen of kolommen of voor je tegenstander af met het plaatsen ervan.

Je bent dus ronde na ronde met elkaar bezig. Wat heb ik nodig en wat heeft mijn tegenstander nodig. Soms zijn goederen schaars, soms moet je vechten om bepaalde stamkaarten. Dit wordt veroorzaakt doordat de ene soort bij gebruik wordt vervangen door de andere soort kaart. Elke keer zul je moeten bepalen of je een mannetje plaatst op een plek om de ander te blokkeren, of alleen maar om iets te bemachtigen wat je zelf nodig hebt.

Je moet alleen niet denken dat je in dit spel heel erg met de langetermijnplanning bezig bent. Het is nu eenmaal zo dat de goederen- en stamkaarten willekeurig worden getrokken en je dus niet echt kunt inspelen, door alvast bepaalde goederen te verzamelen, op een het kopen van een stamkaart die misschien niet eens gaat komen.

Soms heb je geluk en komt de kaart die je nodig hebt precies op het juiste moment en een andere keer blijft de kaart die je heel wat punten had kunnen opleveren in de stapel zitten. Zorg er maar gewoon voor dat je veel goederen hebt, dan heb je wat meer mogelijkheden bij het kopen van stamkaarten.

Je zult elke ronde dus weer naar het nieuwe bord moeten kijken, kijken hoe je tegenstander ervoor staat, kijken wat jij hebt liggen en je acties daarop afstemmen.

Voor het type spel dat Targi is, goederen verzamelen en omzetten in punten, zit er best veel interactie in het spel met het blokkeren van de rijen en kolommen en ook door bepaalde stamkaarten die je tegenstander bijvoorbeeld opdragen om de volgende ronde maar twee mannetjes in te zetten in plaats van drie.

Dit maakt het wel spannend en boeiend tot het einde en daarom raad ik Targi van harte aan voor elke spellenliefhebber.

 

 

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security